Labour Local: Labour Councillor Represents Rhos Community Council at the Powys Eisteddfod Proclamation Ceremony & Parade

Beth4PantLabour

By Beth Wright – Clwyd South Welsh Language Officer & Rhos Community Councillor

Ar Ddydd Sadwrn 15eg o Fehefin, ges i’r fraint o gynrychioli Cyngor Cymuned Rhos yng Ngorymdaith a Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Powys 2020. Yn anffodus, roedd y glaw trwy’r wythnos wedi diystyru’r posibilrwydd o gynnal y seremoni o amgylch Cerrig yr Orsedd ar y Ponciau ond roedd ysblander awditoriwm Theatr y Stiwt yn eilydd perffaith ar gyfer digwyddiadau godidog y dydd.

Arweiniwyd y seremoni gan yr Archdderwydd, gyda Cadeirydd y pwyllgor gwaith lleol yn cyflwyno’r copi cyntaf o Restr Testunau, a bydd hwn ar gael yn fuan ar gyfer uunrhywun a hoffai gystadlu.

64478337_10157482051059744_804255758869856256_o

Roedd gwledd o ganu a dawnsio yn ystod yr wyl. Bu grwp o enethod lleol, wrthi’n paratoi am wythnosau i berfformio y ddawns blodau, un o hoff draddodiadau yr Eisteddfod. Ac yna yng nghyngerdd y nos cawsom gyfle i fwynhau canu gan Lleisiau Clywedog, corau Ysgol I.D.Hooson, Ysgol Bodhyfryd ac Ysgol Plas Coch, a grwp dawnsio creadigol Ysgol I.D.Hooson.

Gofynnwyd y cestiwn yn aml “pam fod Eisteddfod Powys yn cael ei chynnal yn Rhos?”. Wel, mae’n debyg mai dod adref fydd yr Eisteddfod ym mis Gorffennaf 2020, gan cynhaliwyd Eisteddfod Powys cyntaf ym 1820 yn Wrecsam. Ac, yn ôl y croeso cafodd yr Orsedd ar hyd y strydoedd ac yn y Stiwt, mae pobl y Rhos yn edrych ymlaen yn arw at groesawu Eisteddfodwyr yma i’n plith y flwyddyn nesaf.

Gyda diolch i Marc Caldecott a Rhys Hitchmough am y lluniau.

Beth Wright.

64245564_10157151496045149_2543352355630350336_o

I had the honour of representing Rhos Community Council at the Powys Eisteddfod Proclamation Ceremony and Parade on Saturday 15th June. Unfortunately the rain during the week had ruled out the possibility of holding the Ceremony at the Gorsedd Stones on the Ponciau but the splendour of the Stiwt auditorium was the perfect alternative for the magnificent events of the day.

The ceremony was led by the Archdruid, who is head of the Gorsedd, with the Chair of the local organisation committee presenting the first copy of the list of competitions, which will be available soon for those wishing to take part.

The day was filled with beautiful singing and dancing. Local schoolgirls had rehearsed for weeks to perform the ever popular, traditional dance based on the patterns of collecting flowers from the meadows. And at night, we had the opportunity to hear songs by Lleisiau Clywedog, and the school choirs of I.D. Hooson, Bodhyfryd and Plas Coch and creative dance displays by Ysgol I.D. Hooson.

64284164_10157482060974744_2173723419982430208_o

Several people asked the question “why is Rhos hosting the Powys Eisteddfod?” Well, it seems the Eisteddfod will in fact be coming home, as the first ever Powys Eisteddfod was held in Wrexham in 1820. By the reception received on the streets and in the Stiwt, the people of Rhos will be very pleased to extend a warm welcome to the competitors next year.

With thanks to Marc Caldecott and Rhys Hitchmough for the pictures.

Beth Wright.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s