Cymraeg

 

Mae’r Blaid Lafur yn barti Sosialaidd a democrataidd cymdeithasol sydd wedi tyfu ers 2015 i ddod yn blaid wleidyddol fwyaf yng Gorllewin Ewrop. Rydym yn falch o’n haelodaeth enfawr ac amrywiol ac rydym yn annog ein holl aelodau i gymryd rhan yn ein hymgyrchoedd lleol a chenedlaethol. Gwelwyd newid yn y modd y mae ein PLlE yn gweithio a chreuwyd rolau cydlynwyr newydd i i gydweithio gyda’n Pwyllgor Gweithredol i helpu ein PLlE i gyflawni popeth a all.

Cewch weld ein holl swyddogion a chynrychiolwyr etholedig drwy ddefnyddio’r dolenni isod.

Pwyllgor Gweithredol

Cydlynwyr PLlE

Aelod Seneddol

Aelod Cynulliad

Cynghorwyr Sirol

Cynghorwyr Gymunedol

Clwyd South Constituency Labour Party sits across the communities of Wrexham and Denbighshire. Our CLP was formed in 1997 and covers a large rural area made up of 25 wards across the two counties. Using the links below you can see which wards make up our CLP.

Mae Plaid Lafur Etholaeth De Clwyd yn cynnwys cymunedau Wrecsam a Sir Ddinbych. Ffurfiwyd ein PLlE ym 1997 ac mae’n cwmpasu ardal wledig fawr sy’n cynnwys 25 ward ar draws y ddwy sir. Gan ddefnyddio’r dolenni isod gallwch weld pa wardiau sy’n ffurfio ein PLlE.

Denbighshire – Sir Ddinbych

Wrecsam